คุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Real Kashmir F.C. แต่ทีมฟุตบอลเล็ก ๆ ในภาคเหนือของอินเดียกำลังสร้างเสียงดังขึ้น: 1